Dự án Him Lam Hùng Vương

Tiếp nối thành công của các đợt ra hàng trước dự án Him Lam Hùng Vương của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Him Lam Hải Phòng tiếp tục công cuộc chuẩn bị cho ra đợt hàng tiếp theo.

0357.864.399